chấm để hóng vấn đề này...học hỏi để tiến bộ. thanks bro