Tin nóng đây
________________
cần câu tay
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/...an-cau-don-tay