Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Tuyệt Đỉnh chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.mutuyetdinh.com/showthr...8592#post28592

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK Mini
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK Whis
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK Sumo
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK Chivass
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK VipPk
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK Summoner
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK Game

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.


Các sự kiện đang diễn ra: